Tradueix

Presentació de "Tablas de carnicero" a Valladolid

Nuria Ruiz de Viñaspre, autora de "Tablas de Carnicero", va presentar a Valladalid aquest seu darrer llibre poètic.
Nuria Ruiz de Viñaspre
Publicat per Luces de Gálibo (GORBS) al maig de 2010