Tradueix

LA REINA FARAÓ de Montse Segura

La reina faraó de Montse Segura és una novel·la juvenil que s’emmarca en el gènere d’aventures més clàssic però que, alhora, defuig els estereotips típics dels misteris egipcis.

S’insereix plenament en el gènere d’aventures i concretament de les que tenen com a escenari l’Egipte dels primers decennis del segle XX, uns moments de gran ex­pectació general per les troballes arqueològiques de l’època antiga que es descobriren aleshores. Aquestes primeres descobertes es presentaren mediàticament a Occident en­voltades de misteri i exotisme. Es creà així un subgènere literari (amb el seu equivalent cinematogràfic) que encara avui desperta una innegable fascinació.

Lluny dels exponents més fantasiosos, la narració de Segura es manté en uns paràmetres de realisme i versemblança, sense que això faci minvar, el més mínim, la intriga i l’interès del lector. Aquesta opció per una narració continguda es fa evident tant pel que fa a la trama i als personatges, com pel que fa a les referències històriques de l’Antic Egipte que hi trobem i que constitueixen el nervi de la història explicada. En aquest darrer sentit, es fa palès l’esforç de l’autora per documentar-se bé i per cenyir-se al que va ser la realitat històrica de l’Egipte dels faraons. Sap, doncs, despertar l’interès sense haver de recórrer a una història fantasiosa ni als misteris sobrenaturals ni res de tot això. El mateix es pot dir dels personatges. Procura que els seus protagonistes tinguin gruix literari, que no siguin mers estereotips, que posseeixin una biografia pròpia i que, fins i tot, siguin vulnerables...

        
          Enric Pujol